Stručna i zakonska regulativa

Prikazano 1-20 od 33 33 stavke.
#NameStatus 
  
1Pravilnik_o_sadrzini_i_nacinu_vrsenja_tehn_kontrole_proj_mart2015aktivno
2Pravilnik-o-energetskoj-dozvoliaktivno
3Pravilnik-o-energetskoj-efikasnosti-zgradaaktivno
4Pravilnik-o-katastarskom-premeru-i-katastru-nepokretnostiaktivno
5Pravilnik-o-klasifikaciji-objekataaktivno
6Pravilnik-o-minimalnim-tehnickim-i-sanitarno-higijenskim-uslovima-za-uredjenje-i-opremanje-ugostiteljskih-objekataaktivno
7Pravilnik-o-objektima-na-koje-se-ne-primenjuju-pojedine-odredbe-Zakona-o-planiranju-i-izgradnjiaktivno
8Pravilnik-o-opstim-pravilima-za-parcelaciju-regulaciju-i-izgradnjuaktivno
9Pravilnik-o-opstim-sanitarnim-uslovima-koje-moraju-da-ispune-objekti-koji-podlezu-sanitarnom-nadzoruaktivno
10Pravilnik-o-postupku-sprovodjenja-objedinjene-procedure-elektronskim-putemaktivno
11Pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-vodjenja-knjige-inspekcije-gradjevinskog-dnevnika-i-gradjevinske-knjigeaktivno
12Pravilnik-o-sadrzini-i-nacinu-vodjenja-strucnog-nadzoraaktivno
13Pravilnik-o-sadrzini-informacije-o-lokaciji-i-o-sadrzini-lokacijske-dozvoleaktivno
14Pravilnik-o-sadrzini-nacinu-i-postupku-izrade-i-nacin-vrsenja-kontrole-tehnicke-dokumentacije-prema-klasi-i-nameni-objekataaktivno
15Pravilnik-o-tehnickim-normativima-za-sisteme-za-ventilaciju-ili-klimatizacijuaktivno
16Pravilnik-o-tehnickim-standardima-planiranja-projektovanja-i-izgradnje-objekata-kojima-se-osigurava-nesmetano-kretanje-i-pristup-osobama-sa-invaliditetom-deci-i-starim-osobamaaktivno
17Pravilnik-o-tehnickim-zahtevima-bezbednosti-od-pozara-spoljnih-zidova-zgradaaktivno
18Pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-obavljanja-ugostiteljske-delatnosti-nacinu-pruzanja-ugostiteljskih-usluga-razvrstavanju-ugostiteljskih-objekata-i-minimalno-tehnickim-uslovimaaktivno
19Pravilnik-o-uslovima-i-normativima-za-projektovanje-stambenih-zgrada-i-stanovaaktivno
20Prilog-12aktivno